Một vài hoạt động công ty

Sinh hoạt khoa học thường niên BV Chợ Rẫy

“Kỹ thuật hỗ trợ thông khí điều chỉnh theo thần kinh” MAQUET – Thụy điển

 http://www.minhkhoamedical.com.vn/images//dscf6504.jpg

 

Hội nghị chuyên đề hồi sức tích cực ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

 http://www.minhkhoamedical.com.vn/images//img_0845.jpg

 http://www.minhkhoamedical.com.vn/images//img_0857.jpg

Training ứng dụng trong mỗ sọ não với bàn mổ MAQUET -Đức tại BV Nguyễn Tri Phương

http://www.minhkhoamedical.com.vn/images//24042012252.jpg

  Sửa chữa Hệ thống tán sỏi siêu âm tại BV Chợ Rẫy

http://www.minhkhoamedical.com.vn/images//11082012394.jpg